مصطفي زماني بازيگر اصلي فيلم سينمايي «جيب بر خيابان جنوبي» از سوي سياوش اسعدي متهم شده كه اين پروژه را نيمه تمام رها كرده و سر فيلم ديگري رفته است. اسعدي روز جمعه در گفت وگويي كه با خبرگزاري فارس داشت موارد ديگري را هم درباره زماني مطرح كرده است. ديروز با اين بازيگر تماس گرفتيم تا صحت و سقم اين اتفاقات را از زبانش جويا شويم.
 مصاحبه آقاي سياوش اسعدي را خوانده ايد؟
- نه متأسفانه هنوز نخواندهام. دو روز قبل از طرف يكي از دوستانم پيامكي گرفتم و بعد از طريق تلفن متوجه شدم چه صحبتهايي درباره من كرده است. از اينكه به اين شدت كسي ميتواند دروغ بگويد حيرت زده شدم. چون كارگردان اين پروژه آدم باهوشي است، اما متأسفانه از اين هوش در جهت منفي استفاده ميكند.

 يعني سال گذشته به خاطر پا درد پروژه را نيمه كاره رها نكرديد؟
- تا آنجايي كه در جريان اين پروژه هستم قرارداد آقاي سرتيپي به عنوان تهيهكننده با اين كارگردان 50 جلسه فيلمبرداري در 55 روز بوده است. من هم طبق همين قاعده با پروژه «جيببر خيابان جنوبي» قرارداد امضا كردم و با پايان قراردادم حتي با اطلاع قبلي به پروژه ديگري پيوستم. البته اعتراف ميكنم كه اصلاً حضورم در اين پروژه از همان ابتدا اشتباه بوده است. متأسفانه توصيه برخي دوستان را جدي نگرفتم و خودم را به دردسر انداختم. از لحاظ انساني اشتباه كردم چون اصلاً روحيات من با روحيات اين كارگردان سازگار نيست، اما به هر حال فيلمساز خوبي است.

 يعني شما با پايان قراردادتان جلوي دوربين فيلم ديگري رفتيد؟
- اوايل فيلمبرداري پروژه «جيب بر خيابان جنوبي» با پيشنهاد محمدرضا ورزي براي بازي در فيلمش روبرو شدم. اواسط فيلمبرداري اين موضوع را با تهيهكننده در ميان گذاشتم. همان موقع صحبت از حذف برخي سكانسها بود تا به گفته آقاي سرتيپي كار نهايتاً در 60 تا 62 جلسه تمام شود. آقاي سرتيپي گفت كه بعد از اين تايم ميتوانم به پروژه «تولد» (محمدرضا ورزي) بپيوندم چون به گفته ايشان اصلاً نميتوانست بيشتر از اين زمان (62 جلسه) به كارگردان فرصت بدهد.

 يعني مطمئن شديد فيلمبرداري در اين محدوده زماني به پايان نميرسد؟
- بله. خود كارگردان اعلام كرد بيشتر از 75 جلسه فيلمبرداري طول ميكشد. اگر با 5، 6 روز اضافه كار تمام ميشد تهيهكننده هم موافقت ميكرد اما حداقل يك ماه بايد كار اضافه ميكرديم. به همين دليل شرايطي پيش آمد كه تهيهكننده ترجيح داد كار را متوقف كند. ظاهراً اين اتفاق (توقف چند ماهه فيلمبرداري) براي كارگردان تازگي نداشته و در كار قبلياش (حوالي اتوبان) هم اين موضوع رخ داده است.

 سال قبل همان موقع دليل توقف پروژه مصدوميت شما و نورا هاشمي عنوان شد.
- بله، كارگردان با هماهنگي روابط عمومي بدون اجازه تهيهكننده اين خبر را به رسانهها داده بود. خبري كه باعث شد خيلي از دوستانم نگران شوند و من مجبور شوم شبانه خودم را به خانوادهام برسانم تا به آنها بگويم سالم هستم. اين يك كار غيرحرفهاي از سوي كارگردان بود، اما من به احترام اعضاي گروه و درخواست تهيهكننده براي اينكه حاشيهاي براي پروژه به وجود نيايد پذيرفتم صحبتي نكنم، اما اين مصاحبه اخير كارگردان نشان داد كه سكوت در مقابل چنين آدمهايي اشتباه است. چون ظاهراً معناي سكوت را نميفهمند.

 اصلاً مصدوميتي در كار بوده؟
- مصدوميت من متعلق به 12 روز قبل از تعطيلي كار بوده است. در بازار تهران مصدوم شدم. فشارم زير 9 بود و با آمبولانس به بيمارستان منتقل و بستري شدم. با اين حال به دليل تعهدي كه داشتم و به خاطر تشنجي كه در گروه وجود داشت فرداي آن روز ساعت 5 صبح خودم را به محل فيلمبرداري رساندم با 40 هنرور در شرايط سختي قرار بود در مترو كار كنيم كه من به دليل تعهدم آمدم اما نميدانم آقاي كارگردان تا ساعت 11 ظهر كجا بودند؟! مثل اينكه خواب مانده بودند البته اين اتفاق بارها و بارها هنگام فيلمبرداري تكرار شد. نمونهاش در روز آخر فيلمبرداري بود كه همه گروه ساعت 5 صبح سر صحنه حاضر بودند. بازيگران گريم شده منتظر كارگردان بودند كه موبايلش خاموش بود. دست آخر آقاي برازنده (فيلمبردار) و برنامهريز دنبال كارگردان تا پشت در خانهاش رفتند و فهميدند دوباره ايشان خواب مانده است! همين موضوع باعث شد آقاي سرتيپي فيلمبرداري را همان موقع تعطيل كند.

 سياوش اسعدي در مصاحبهاش گفته كه مشكل اصلي، خروجيهاي تلويزيون است.
- اين افتخاري براي من است كه از تلويزيون به سينما آمدم. مثل خيلي از بزرگان بازيگري ما. من از سال 83 كه مشغول بازي در يوسف پيامبر بودم تا امروز 8 سال است به عنوان بازيگر فعاليت ميكنم. بعد از 3 سال فعاليت در سينما در سال اول براي بازي در «كيفر» نامزد انجمن منتقدان در سال دوم براي «قصه پريا» نامزد خانه سينما و در سال سوم براي «يه عاشقانه ساده» نامزد جشنواره فيلم فجر شدم. يعني در اين سه سال، هر سال حداقل يك فيلم داشتم كه تأييد شوم. حرفهايي كه ميزنم براي اهالي سينما نيست. چون اهالي سينما و آنهايي كه با من كار كردهاند مرا خوب ميشناسند. البته حاشيههاي اين كارگردان را هم خوب ميشناسند!

 در جاي ديگر اين مصاحبه گفته كه لباس سينما بر تن بازيگران تلويزيون گشاد است و حتي از اين افراد شمايلي شبيه دلقك پديد ميآورد!
- متأسفم كه مجبورم اين حرفها را بزنم. اين كارگردان طي مدتي كه با هم كار ميكرديم پشت سر همه غيبت ميكرد. حداقل به 5 بازيگر توانمند سينماي ايران توهين كرد و بدترين حرفها را پشت سرشان زد. اين حرفها را درباره خيليها گفته است. به زبان مسخره صحبت كردن هنري است نزد ايشان. من ترجيح ميدهم اين هنر نزد ايشان بماند و من صحبت نكنم. من از بداخلاقي برخي افراد كه «حوالي سينما» هستند و هنوز واردش نشدند تعجب ميكنم.

 حالا قرار است اين كار به سرانجام برسد؟
- بازيگري آرزوي من بوده كه با تلاش و لطف خدا به آن رسيدهام. يك فيلم خيلي بيشتر از كارگردان يا بقيه عوامل آن برايم اهميت دارد. قرارداد من با تهيهكننده است و به اين قرارداد پايبند هستم، كاري با اتفاقات اخير ندارم و راضي نيستم سرمايه يك تهيهكننده به دليل غيرحرفهايگري برخي روي زمين بماند.
توضيح علي سرتيپي در خصوص نيمه تمام ماندن پروژه «جيببر خيابان جنوبي»
كار بيش از حد طولاني شد، تعطيل كرديم
علي سرتيپي به اظهارات سياوش اسعدي كارگردان «جيببر خيابان جنوبي» كه مدعي شده بود فيلمبرداري فيلمش به دليل عدم تعهد مصطفي زماني، نيمه كاره مانده پاسخ داد.


اين تهيه كننده به «باني فيلم» گفت: «طبق توافقي كه قبل از شروع فيلمبرداري با كارگردان داشتم قرار بود طي 50 جلسه در 55 روز كار به پايان برسد، اما فيلمبرداري بيش از 2 ماه طول كشيد. در ميانههاي فيلمبرداري مصطفي زماني عنوان كرد كه قصد دارد براي پروژه ديگري بعد از پايان اين كار قرارداد ببندد. من هم موافقت كردم بعد از پايان مدت زمان تعيين شده در اين پروژه بازي كند. به همين دليل مصطفي زماني با پروژه آقاي ورزي قرارداد بست».سرتيپي در ادامه گفت: «چشم نورا هاشمي چرك كرده بود و تا 10 روز نميتوانست جلوي دوربين برود.

فيلمبرداري هم بيش از زمان تعيين شده طول كشيده بود، در نهايت ترجيح دادم كار را تعطيل كنم تا در شرايط بهتري در فروردين ماه ادامه كار را فيلمبرداري كنيم».اين تهيهكننده در خصوص شروع اين پروژه گفت: «قرار بود فيلمبرداري اين فيلم فروردين ماه از سرگرفته شود، اما اتفاقاتي كه حين فيلمبرداري پروژه جديد مصطفي زماني (برلين 7-) در آلمان رخ داد باعث شد كار آنها طولانيتر شود. ما هم ترجيح داديم اتفاقي كه براي پروژه «جيببر خيابان جنوبي» رخ داده براي «برلين 7-» رخ ندهد. به همين دليل تا پايان اين كار صبر ميكنيم».سرتيپي در پايان گفت: «هنوز 15 جلسه از فيلمبرداري «جيببر خيابان جنوبي» باقي مانده است».