::. تک نگاری ماهنامه پردیس درباره مصطفی زمانی:
با شروع پروژه خیلی ها تلاش می کردن تا سلحشور قید زمانی را بزند. با او قرار داد 6 ماهه امضا کرد تا بعد از گذراندن کلاس های بازیگری/ سوارکاری و بدنسازی رسما بازیگر نقش حضرت یوسف شود.
اتفاقی که خود زمانی مهر تایید بر آن می زند و می گوید: من بعد از تست های متعدد یک قرار داد موفقت امضا کردم قرار شد در این مدت دوره های بازیگری و سوارکاری و بدنسازی را زیر نظر اساتید مورد نظر گروه بگذرانمو بعد اگر مورد تایید قرار گرفتم بازیگر این نقش شوم.
اما شاید این همه استرسی که زمانی در این 6 ماهه داشت بی جا بوده است چون هیچ اقدامی جایگزینی برای او نشده بود. فقط وقتی که سعید ملکان مدیر گریم و چهره پردازی به لبنان رفته بود عکسی از بازیگری لبنانی برای سلحشور می آورد.که سلحشور در نگاه اول او را رد می کند.
اما انگار همین اقدام زمانی را ناراحت کرده بود و م یگوید: من خیلی تلاش می کردم و کارگردان راضی بود. اما یم سری چیزها تاثیر بدی روی من م یگذاشت . مثلا از بیرون گروه چیزهایی از ورود بازیگر لبنانی شنیدم که واقعا اذیت کننده بود و همین من را عصبانی کرد.تا جایی که دو بار استعفا دادم ولی سلحشور قبول نکرد.

در دوران قرار داد موقت روزهای سختی به مصطفی زمانی گذشت او نه مورد تایید قرار گرفته بود نه رد شده بود. سرنوشتی بین زمین و آسمان انگار هم این ماجرا ها را برای محمدرضا فروتن تعریف کرده بود. نحوه آشنایی او با فروتن هم باشگاهی به اسم راسپینا بود که مصطفی زمانی به آنجا برای بدنسازی می رفته است.
زمانی در باره این رابطه م یگوید: در باشگاهی که ورزش م یکردم محمد رضا فروتن هم می امد به او گفتم که چه فشاری روی من هست. محمدرضا فروتن هم در جواب من گفت: اگر می خواهی به جایی برسی مسیر مستقیم را انتخاب کن و ادامه بده.
روز آخر باشگاه هم موقع خداحافظی به من گفت که مصطفی تو یوسف را بازی می کنی.

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]