سایت یوسف پیامبر:
آقای زمانی بعد از سریال یوسف از شما انتظار دیگری میرفت اما شما نقشهای متفاوتی برگزیدید(مثل فیلم آل)شما در هنگام انتخاب این نقش چه می اندیشیدید؟

مصطفی زماني : ببینین گفته شما درست اما هرکسی خیالها و رویاهای خود را داردومن فکر می کنم این نقشها برایم تحسین آمیز و خوشحال کننده است.حتی اگر این نقشها درست نبودند بازم من بخاطر انتخاب راه خودم و نقشهام خوشحال بودم.نقش حضرت یوسف در آن زمانها برای من بزرگترین شانس بود ومن اون رو یک توجه و التفات از طرف خدا برای خودم محسوب می کنم.خدا به من این شانس رو داد و بعد از اون من راه خودم رو انتخاب کردم.یعنی در واقع من هیچوقت بخودم خیانتی نمی کنم وجز صدای درونی ام به هیچکس گوش نمی کنم. و ، از این رو در اون فیلمها قبول نقش کردم.

بدرود بغداد بعد از آل دومین تجربه سینمایی شما بود،چطور برای این فیلم (بدرود بغداد) انتخاب شدید؟

مصطفی زماني:بله بدرود بغداد ،دومین تجربه فیلم سینماییم شد.من قبل از آنکه وارد آن مجموعه بشم در آن جا یک دوست عکاسی داشتم و دارم که من رو به کار گردان آن فیلم معرفی کرد.ماهم با کار گردان صحبت کردیم و به توافق رسیدیم.من آن فیلم رو یک فیلم با سناریوی عالی و خوب به حساب میارم . ابتدا قرار بود من نقش دانیال رو بازی کنم اما این رل به امیر عابدینی رسید.

پس چی شد که در آن زمان شما نقش صالح که نقش یک عراقی بود رو قبول کردید ، در حالیکه نقش مورد پسند تون نقش دانیال بود؟

مصطفی زماني:در واقع زبان فیلم در وهله اول اینطور نبود.

یعنی تمام دیالوگ ها فارسی بود؟

مصطفی زماني : نه فیلم رو میخواستند که دوبلاژ کنندو بخاطر زمان کم فیلمبرداری رو انجام دادیم اما پس از ان به زبانهای عربی و انگلیسی به دوبلاژ میرفت که بعدا مسوولین مخالفت کردند.گفتند اگر در طول فیلم دوبلاژ کنیم تاثیرگذاری دوبله بر فیلم منجر به عدم ارتباط با فیلم خواهد شدو ما هم اگر اون زمان نمی تونستیم همدیگر رو درک کنیم و ارتباط گفتگویی با هم برقرار کنیم برای خودمان دلایل خوبی داشتیم که بگیم هرکس خودش زبان مادریش رو صحبت کند ودر آخرش هم فیلم رو دوبلاژ کردند.

چرا نقش دانیال به امیر عابدینی رسید؟

مصطفی زماني:در اول من اون نقشو قرار بود بازی کنم اما بعدا چون به انگلیسی دوبله میشد ومن خیلی صحبت های دوبله شده رو دوست دارم بخاطر اون از کار گردان درخواست کردم که یک فردی رو که در امریکا زندگی کرده بیارند تا خیلی خوب و،ویزه من رو در صحبت کردن کمک کنه. و بعد از اون بود که امیر عابدینی اومد ومن در نگاه اول بهش گفتم که تو خوب از عهده این نقش میایی و این نقش متناسب توست. ولی خوب دوستان به من گفتند که تو حتما از نقش دانیال ترسیدی و بخاطر ان این نقشو قبول نکردی. و با بازی اول امیر متوجه شدند که من درست میگم و حق با من است.

و در آخر میتونیم ازتون بپرسیم که چرا این راه رو انتخاب کردین و چرا به بازی در نقش های مختلف و متفاوت روی آوردین؟

مصطفی زماني:ببینین بعد از حضرت یوسف برایم خیلی فیلم های تکراری پیشنهاد دادند.تکراری که میگم یعنی فیلم هایی که غیر هنری بود یعنی اون فیلمهایی رو میگم و طبقه بندی میکنم که بازیگر در طول قصه فقط موفق میشود.اما من دیگه میخوام نقشهایی رو بازی کنم که متفاوت و غیر یکنواخت باشند و از نگاه مصطفی زمانی اکیدا نقشهای متفاوت رو دیدن ومتفاوت بازی کردن رو پسندیدم.