به گزارش خبرنگار سينمايي فارس، شامگاه سه‌شنبه نشست نقد و بررسي فيلم «كيفر» با حضور «حسن فتحي» (كارگردان)، «عليرضا نادري» (نويسنده فيلمنامه)، «پرديس‌افكاري»، «هومن برق‌نورد»، «امير حسين فتحي» (بازيگران)، «عليرضا‌پورصباغ» (مجري و منتقد) و «حميد‌رضا زاهدي» (منتقد) در فرهنگسراي انقلاب برگزار شد.
بنابراين گزارش، در ابتداي اين نشست «حسن‌فتحي» در مورد فيلم «كيفر»، اظهار داشت: خوشحالم كه اين فيلم سرانجام ساخته شد و شما ديديد. اين فيلم را مديون هنرمند بزرگي هستم به نام «عليرضا نادري» كه فروتنانه سمت استادي من را دارد. او جزو هنرمنداني است كه بي‌هياهو در اين دنياي پر از هياهو متن فوق العاده‌اي نوشت و در اين مسير ماه‌ها حوصله كرد، وقت گذاشت و حاصل كار بعد از شش بار بازنويسي فيلمنامه كاري شد كه شما ديديد.
در ادامه اين نشست «عليرضا‌نادري»،گفت: «حسن‌فتحي» از دوستان قديمي من است. من اعتقاد دارم او يكي از معدود كارگردان‌هايي سينماي ايران است كه كارش را خوب بلد است و باعث افتخار است كه در چهار كار مشترك با او همكاري كردم و اميدوارم اين همكاري سال‌هاي سال تداوم داشته باشد.
به گزارش فارس، «مصطفي زماني» نيز گفت: خوشحالم در اين فيلم شاگرد «حسن فتحي» بودم. در اين كار مو به مو الفباي ايشان را انجام دادم و براي تفكرات «حسن فتحي» مجري خوبي بودم. اميدوارم در كارهاي بعدي هم بتوانم شاگرد ايشان باشم.
در ادامه «عليرضا پورصباغ» از «حسن فتحي» در مورد مسير فيلمسازي و حال و هواي فيلم‌هايش سوال كرد كه وي در پاسخ، اظهار داشت: واقعيت امر اين است كه يك نگاه من در فيلمسازي به عنوان فعال عرصه اجتماع اگاهانه شكل مي‌گيرد و بخش دوم به قول روانكاوان ناخودآگاهانه، به معناي ديگر تجربه زيستي از دوران كودكي ديدار با آدم‌هاي مختلف، رفتار و فرهنگ بومي مردم روي روح و روانم تاثير مي‌گذارد و در كنار سلابق و علايق فيلم‌هايم شكل مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: دغدغه اصلي من در فيلمسازي بيان تاريخ است. نه دوست دارم تاريخ را تحريف و نه دوست دارم تاريخ را تمجيد كنم، بلكه سعي كردم در معدود آثارم براي پرسش‌هاي امروز خودمان به عنوان يك شهروند به سراغ تاريخ و لايه‌هاي مختلف زندگي در تاريخ معاصر بروم و پاسخ بگيرم.
در ادامه «عليرضا پورصباغ» از «عليرضا‌نادري» در مورد همكاري با «حسن‌فتحي» و تمهيدات نوشتن فيلمنامه پرسيد كه وي در پاسخ، خاطرنشان كرد: سوال سختي است من فكر مي‌كنم جستجو در تاريخ پاسخ همه ما را مي‌دهد. اصولا تفكر در تاريخ و استفاده از زبان گويا بتواند يك متن خوبي را شكل دهد كه پاسخ‌گوي تاريخ باشم.
وي در ادامه افزود: من في‌النفسه ادبيات در متن‌هايم خيلي مهم است و دوست دارم تجارب خود را با تحقيق دريافت كنم و به مخاطب ارائه دهم. ماده خام من جامعه من است و دوست دارم اين متن خام به آبشخور محيطي كه در آن زندگي مي‌كنم تبديل شود و آثارم را تبديل به آثار ملي و فاخر كند.
نادري خاطر نشان كرد:در اين صورت ثبت تاريخي رخ مي‌دهد و ما يك مسئله را در تاريخ ثبت، تجزيه، تحليل و در نهايت مورد قضاوت و داوري قرار مي‌دهيم.
بنابراين گزارش، در ادامه /وي در ادامه افزود: زماني با «مهدي نادري» فيلم «بدرود بغداد» را كار مي‌كرديم و دو روز به پايان كار به او گفتم من عاشق متن‌هاي برادرت هستم و يك روز بعد به فيلم «كيفر» دعوت شدم.
اين بازيگر جوان سينماي ايران تصريح كرد:يادم مي‌آيد روز اولي كه با «حسن فتحي» صحبت مي‌كردم به او گفتم: هر آنچه شما بخواهيد انجام مي‌دهم. او بسيار مسلط به كار شاست و در طول كار اگر به او پيشنهاد بدهي استقبال مي‌كرد و اگر پيشنهاد رد شد حتما دليل خاصتي دارد.
زماني در ادامه افزود: «فتحي» در مورد اين نقش به من گفت: اين آدم يك ستاره نيست و در دل مردم جاي دارد، شما مي‌تواني اين نقش را ستاره كني اما مردم را گول‌زده‌اي پس كار تو سخت‌تر مي‌شود. 63 روز آفيش بودم و همكاران بازيگر به من كمك فراواني كردند و در اين ميان از «جمشيد هاشم‌پور» تواضع و فروتني را ياد گرفتم.
در ادامه «هومن‌برق‌نورد» نيز در مورد نقشي كه ايفا كرد گفت: خوشحالم باز هم با «حسن فتحي» كار كردم چرا كه اولين كار بازيگري من با ايشان آغاز شد و سر صحنه اعدام با ماموري كه آنجا بود خيلي صحبت كردم و در نهايت تجربيات «حسن‌فتحي» به من كمك كرد تا نقش را دربياورم.
به گزارش فارس در ادامه اين نشست «پرديس‌افكاري» نيز در مورد نقشي كه در فيلم «كيفر» ايفا كرد،گفت: من نقشم را خيلي دوست داشتم اما اين شخصيت جاي كار بيشتري داشت.سر صحنه روزهاي آرامي را مي‌گذارندم اما نقش پرتنشي داشتم و در نهايت به اين نكته رسيدم كه بخشندگي در زندگي چقدر خوب است.
در ادامه اين نشست،«امير حسين فتحي» در مورد نقش خود،گفت: وقتي من اين نقش را گرفتم، دو ماه فن بيان كار كردم، دو ماه هم ورزش رزمي انجام دادم تا آماده شوم براي مبارزه، اميدوارم از اين نقش خوش‌تان آمده باشد.
بنابراين گزارش، «حميد‌رضا زاهدي» در مورد فيلم «كيفر»، گفت: همواره صحبت كردن از كارهاي «حسن فتحي» مشكل است چرا كه او كارگردان مسلطي است كه در آثاش همواره مسائل اجتماعي و تاريخي را ديده‌ايم و «كيفر» مانند «قيصر» است كه به جامعه معاصر آمده تا تمام جامعه را از زشتي‌ها و پلشتي‌ها پاك كند و در طول اين كار به نظر من از نمونه فيلم‌هاي خارجي استفاده شده است.
به گزارش فارس، در ادامه «عليرضا نادري»، گفت: من با مفروضات شما مشكل دارم، «كيفر» اصلا مانند «قيصر» نيست بلكه اين فيلمنامه در لحظاتي در ذهنم جرقه زد و به فيلم ديگري فكر نمي‌كردم و دليل بعدي اينكه «كيفر» فيلمنامه تراژدي مدرن دسته‌بندي مي‌شود و در فيلم بحث مهاجرت و كار در خارج از كشور مطرح مي‌شود و فيلم پايان شاد (هپي‌اند) ندارد و نتيجه‌گيري شما را هم قبول ندارم.
در ادامه «حسن فتحي» نيز در پاسخ به همين سوال، اظهار داشت: «كيفر» اصلا شبيه «قيصر» نيست و درست نيست اين دو فيلم را با هم مقايسه كنيم. من در «كيفر» اصلا نگاهي به «قيصر» نداشتم.
وي ادامه داد: دليل بعدي شما در استفاده از الگوهاي خارجي اين است كه شما منتقدان محترم زياد فيلم مي‌بينيد و فيلمها را با هم مقايسه مي‌كنيد.
او گفت: زماني كه اين پروژه شروع شد الگوبرداري از فيلم‌هاي ديگر صورت ندادم و در اين فيلم ما به ترديد مي‌رسيم و سخن از اين است كه ما يك فاجعه را مي‌بينيم يا مي‌شنويم و به سادگي از كنار آن مي‌گذريم.
وي در ادامه افزود: در «كيفر» بسياري از شخصيت‌ها را مي‌بينيم كه مي‌شود مورد مواخذه قرار داد. اين فيلم مسوؤليت‌هاي تك تك اجتماعي ما را در جامعه امروزي مرور و واكاوي مي‌كند و در واقع «كيفر» داستان كل جامعه‌اي است كه داراي قهرمان و ضدقهرمان است.
فتحي در ادامه اين نشست افزود: منزلگاه من تئاتر است و همواره در آثارم متاثر از تئاتر هستم. در تئاتر آموختم كه در سينما شاگرد خوبي باشم. در تئاتر مي‌شود همه چيز نباشد اما بازيگر ركن اصلي تئاتر است. من همواره در آثارم به دو چيز توجه زيادي دارم يكي قصه خوب و ديگري بازيگيري خوب تا تماشاگر فيلم را باور كند و در درجه بعدي با اثر همذات پنداري كند.
كارگردان فيلم سينمايي «كيفر» در خاتمه اظهار داشت:فيلمنامه را با حوصله مي‌نويسم و براي بازيگران يك فضاي امن محيا مي‌كنم تا راحت كار خود را انجام دهند و در عين احترام از آنها نظم و انضباط مي‌خواهم و بارها به آنها گفتن فرقي بين شما و آقاي كه براي گروه چايي مي‌آورد، نيست. من 15 سال است كه كار مي‌كنم سعي كردم آدم خلاقي باشم پس نياز ندارم آثار كارگردانان بزرگ الگوبرداري كنم. پايان‌بندي كار هم فيزيكال نيست. آدم‌ها متنبه مي‌شوند، اين زوج به هم نمي‌رسند اما اخلاق و انسانيت را پيدا مي‌كنند و ما در نماي پاياني مي‌بينيم كه اين آدم‌ها چقدر بزرگ شده‌اند.
به گزارش فارس، اين مراسم راس ساعت 22 با اهدا لوح تقدير به مدعوين به اتمام رسيد.