متن ترجمه مصاحبه شبکه الکوثر
 

 

سلام علیک 

_من هم غرض سلام وادب دارم به شماو بینندگان غزیزتان وعیدسعیدغدیررا به همه تبریک میگویم. _خودت رو برای بینندگان معرفی میکنی؟
خوب من مصطفی زمانی هستم دانشجوی فوق لیسانس مدیریت.ازسال83کارم رو شروع کردم وسال87پخش شد.

_شماازدواج کرده اید؟
_من نه.احساس میکنم موضوع ازدواج یک موضوع شخصی است که باعمق وروح انسان ارتباط داردوباید یک میل درونی وجودداشته باشدوسپس دنبال کسی باشی که میتواند شریک زندگیت باشد.درحالی که هم اکنون من درگیرکارهستم نیازاست تنهاباشم چون کارهنری نیاز به تنهایی داردولی ازدواج یک مسئولیت بزرگی است ونیازبه شرایط همواردارد.

_من احساس میکنم که حضرت یوسف همچنان درمصطفی زمانی زنده است وتودنبال زلیخا میگردی؟
_نه اینطورنیست.
اگراینطورباشدکه من باتوجه به نقشهام بخوام زندگی کنم پس تاحالا6یا7باربایدازدواج کرده باشم درحالیکه وقتی من با یک نقش خو میگیرم برای اجرای صحیح آن هستش ومعنیش این نیست که در زندگیم اثر بگذارد.

_مصطفی ازیک نقطه بالا در هنر شروع کردی ماندگاری دریک مکان وصعود به بالا خیلی سخته چطورمی خواهی ادامه بدهی؟
_من احساس میکنم یوسف فقط یک کار هنری نبود یک اتفاق بود که براحتی نیفتاد.
همانطورکه ملاحظه کردید مخاطبین وعلاقمندان زیادی درخاورمیانه وکشورهای اسلامی همراه داشت.
یعنی حتی برای صداوسیما هم این اتفاق براحتی نیفتادوداستان یوسف چندین بارمتوالی پخش شد.فکر میکنم چندباردیگر هم پخش خواهدشدچون داستان پرکششی بود.
من میگم خوش به حال کسی که نقش یوسف روبازی کردمردم حضرت یوسف رو دوست دارند نه من رو.
شخصیت یوسف است که دوست داشتنی است ومن سعی کردم چهره زیبا انتقال دهم ولی من تاکید میکنم خیلی سخت است که دریک مدت کوتاه بتوانی این همه محبوبیت ورضایت بین مردم ایجادکنی.
من دراین مدت چند میلیون بیننده داشتم واین یک توفیق ازجانب خداوند بود نمیدونم چرا؟آیا لایق بودم یا نه درهرحال من همیشه خدارو شکر میکنم.

سوالات بینندگان:
_ازآنجا که با نقش حضرت یوسف ظاهر شدی آیااحساس میکنی که نقشی که در فیلم داشتی از نقش خودت بعنوان یک انسان عادی خیلی مهمتروبالاتر است؟
_شخصیت حضرت یوسف را همه میشناسند این شخصیت والایی است.


_چه سوالی است که آقای زمانی برای آن جوابی ندارد؟
_این سوال که حضرت یوسف چه تاثیری برتو داشت؟من همیشه سعی میکنم جواب ندهم

_با توجه به بازی دراین نقش نظرتان در مورد چند همسری چیست؟
وآیا برایتان این تصورپیش آمدکه شخصی بااین شرایط میتواند چند همسرداشته باشد؟
_موضوع این نیست.این داستان ازدواج بازلیخا امری بود که خدابرحضرت یوسف واجب کردوازروی هواوهوس نبودومن تاکید میکنم پیام این فیلم وداستان آن دال بر ترویج تعدد همسر نیست.

_یک مطلب شنیدم شاید در حد شایعه بوده اینکه شمابعدازبازی در این نقش از بازی در نقشهای دیگر منع شده بودید؟
_بله البته کسی از من در خواست رسمی نکرد تنها حرف این بود که تا زمان اتمام پخش سریال نباید تصویری از من در سینما وتلویزیون دیده میشد ولی بعداز آن محدودیتی وجود نداشت. البته کسی که این نقش رو بازی میکرد باید محافظت کندکه در نقشهای منفی ظاهر نشود البته این تصور خودم نیزاست

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]