نه، من حدود ۱۰ سال است که تهران زندگی می کنم .

پس با سینماگران هم درارتباط هستید؟

بله، خیلی از آن‌ها را مي بينم.

درباره بازی‌ا‌ت چه نظری دارند؟

بالاخره هرکدام بهم نظراتی دادند. البته به‌خاطر نوع گریمی که داشتم هیچ کدام از

آن‌ها مرا نمی‌شناختند .اما وقتی فریدون جیرانی مرا دید ومتوجه شد بازیگر نقش

یوسف بودم ، گفت که تو هر سري حدود ۳ ساعت زير گريم بودی و به شدت هم از

نوع گریم من انتقاد کرد.

خودت درباره گریمت چه نظری داری؟

من‌هم ازآن گریم زیاد خوشم نمی آید. به‌خصوص درنماهای نزدیک چهره خوبی پیدا

نمی کردم.به‌خاطر همین هم که کسی مرا نمی شناسد.

از این نظر خوشحالی یا ناراحت؟

خوشحالم چون راحت ترم . مشهور بودن دردسرهای خودش را دارد.

آن‌هایی که متوجه می شوند که تو یوسف پیغمبر را بازی کردی چه نظری دارند؟

بیشترمعتقدند که چهره اصلی من زیباتراست و به چهره یوزارسیف نزدیک تر.

چطور انتخاب شدی؟

ازیکی از دوستانم شنیدم که برای این نقش تست می گیرند ٬ ابتدا نرفتم و بعد

هنگامی که عکس مرا آقای سلحشور دیدند ٬ خواستند که من بیایم و تست بدهم.

.

تست گریم دادید یا تست بازی؟

هر دو. البته هرچند بیشترچهره مهم بود که به نقش یوسف هم خوانی داشته باشد

اما جنس بازی هم برای کارگردان خیلی اهمیت داشت.

دو نكته اينجا وجود دارد.اگر بازی اهمیت داشته که بازیگران حرفه‌ای‌تری از شما هم

وجود داشته اند اما اگر زیبایی چهره مهم بوده که این باور پذیری را به مخاطب بدهد

که یوسف آنقدر زیبا بوده که همه ناخواسته مجذوب زیبایی اش بشوند و انگشتان

خود را ببرند که بازهم فکر می کنم کسی دیگر وجود داشته که این خصوصیت را

بیشتراز شما داشته باشد.

تست دادم واز بین سه هزار نفر انتخاب شدم

چهارشنبه 5 بهمن1390 ساعت: 15:35

نویسنده: مصطفی

بعد از اینکه به سریال حضرت یوسف دعوت شدید آمدید تهران؟

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]