مصطفی زمانی درباره گفت وگو با سایت "سینمای ما" توضیح داد
حرفم درباره فیلمهای قبلی توضیح شرایط ویژه پشت صحنه بود نه انتقاد از عملکرد دوستان خوبی که کنارشان بودم


سینمای ما-مصطفی زمانی درباره گفت وگوی اختصاصی اش با سایت "سینمای ما" توضیح داد.زمانی که پشت صحنه فیلم تازه اش «من همسرش همستم» (مصطفی شایسته) با خبرنگار سایت صحبت کرده بود، در تماسی با سینمای ما گفت: «به نظر می رسد بعضی حرف های من در این گفت وگو، سوتفاهم هایی میان اهالی سینما و دوستان و همکارانم در فیلم های قبلی ام ایجاد کرده است. وقتی در مصاحبه ای درباره شرایط مطلوب پشت صحنه فیلمی حرف می زنم، طبعاً منظور این نیست که این تنها شرایط مطلوب بوده و در بقیه کارها مشکل داشتیم یا شرایطمان نامطلوب بوده است.»
زمانی ادامه داد:«دربخشی از این گفت و گو از شرایط سخت پشت صحنه بعضی فیلمها مثل بدرود بغداد و مشخصاً آل حرف زدم و منظورم وضعیت نامطلوب کار در کشوری دیگر و ماجراهایی بود که شرایط فیلمبرداری در ارمنستان ایجاد می کرد. وضعیت تولید فیلم در کشوری غیرپیشرفته و فاقد صنعت سینما مثل ارمنستان حتماً بی دردسر و بدون مشکل نخواهد بود و این موضوع در روزهای ساخت ساخت آل هم وجود داشت. این مسائل طبیعتاً به کیفیت هر کاری لطمه خواهد زد و این اصلا به معنای نابلدی یا کمبود و کاستی در گروه یا روابط و عملکرد عوامل پشت صحنه فیلم نیست و نتیجه کار کردن در شرایط خاص کشوری بیگانه و دوری از امکانات استاندارد فیلمسازی آنجا است. ضمن اینکه طولانی شدن تولید آل در شرایطی که در ایران به دلیل شرایط پس از انتخابات فضای ملتهب و ناآرامی داشتیم، اوضاع پشت صحنه این کار را استثنایی و خاص کرده بود. این موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد یا احتمالاً گفتنش بخواهد کسانی را دلگیر یا گلایه مند کند.»
زمانی در انتها یادآور شد:« همه کسانی که مرا می شناسند یا مصاحبه های قبلی ام را خوانده اند، می دانند که در گفتن مسائل و حرف زدن و قضاوت درباره کارهای خودم یا همکارانم هیچ وقت پرده پوشی یا تعارف نداشتم و به مردم دروغ نگفته ام. حرفم درباره فیلمهای قبلی صرفاً توضیح شرایط ویژه پشت صحنه بود و نه احیاناً انتقاد از عملکرد دوستان خوبی که در کنارشان بودم.»
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]