مصطفي زماني: جشنواره فيلم فجر دريچه اكران را به سمت برخي فيلم ها باز مي كند

جشنواره فيلم فجر در كنار بازگشايي دريچه اكران به سوي برخي فيلم ها پيامدهاي مثبتي را به صورت شاخه اي وارد حوزه هاي زيربنايي ساخت فيلم مي‌كند.

مصطفي زماني بازيگر سينما و تلوزيون به خبرنگار حوزه سينما باشگاه خبرنگاران گفت: سينماي كشور براي تحقق اهداف بزرگ خود نيازمند تقويت زيربنا و چارچوب برنامه ها و اقدامات اجرايي در بدنه اين صنعت است.

وي افزود:جشنواره فيلم فجر از ديرباز محل حضور گسترده سينماگران داخلي در كنار برخي فيلمسازان خارجي در بخش هاي مختلف اين فستيوال داخلي مانند حوزه بين الملل آن بوده است.

اين بازيگر سينما و تلوزيون تصريح كرد: اين رويداد مهم سينمايي داخلي در ميان اهالي سينما طرفداران زيادي دارد كه به ابزاري جهت افزايش اعتبار جشنواره داخلي در صنعت سينمايي كشور تبديل شده است.

زماني اضافه كرد: جشنواره فيلم فجر با پهن كردن بستر مناسب در سينما جهت حضور فيلمسازان جوان و به اصطلاح فيلم اولي ها كمك هاي زيادي در راستاي خودكفايي اين صنعت كرده است.

اين بازيگر سينما و تلوزيون ادامه داد: در جشنواره توانايي هاي سينماگران ما مورد محك و ارزيابي جدي قرار گرفته است و قياس توليدات سالانه سينماي كشور در اين فستيوال داخلي به گونه اي است كه برخي آثار منتخب شانس اكران در سينماهاي كشور را پيدا مي‌كنند.

اين بازيگر سينما و تلويزيون بيان كرد: شاخه هاي تاثيرات مثبت برگزاري جشنواره فيلم فجر به صورت طبيعي و خودكار وارد تمامي زير مجموعه توليد فيلم مي شود.

زماني اظهار داشت: ضعف ها و نقاط قوت عوامل ساخت فيلم در اين رويداد سينمايي داخلي شناسايي و سينماگران ما در مسير حل كمبودهاي موجود و تقويت نقاط قوت هدايت خواهند شد./