مصطفی زمانی در بخشی از سخنان خود به شرایط فیلم سازی در المان:

اتاقی با میز و وسایل پذیرایی برای بازیگران در نظر گرفته شده بود كه فضای مجزایی از سایر گروه داشت. این كار برای تمركز و استراحت بازیگران بود كه من به آن عادت نداشتم و بیشتر دوست داشتم در كنار گروه باشم.کارولین اشهورن بازیگر المانی فیلم برلین -7:

فیلم های ایرانی را در جشنواره فیلم برلین دنبال می كنم و از میان آنها 'درباره الی' و 'جدایی نادر از سیمین' را بیش از همه دوست دارم. , همچنین شیوه بازی مصطفی زمانی عالی است.

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]