ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند.


به گزارش ایسنا، مراسم آغاز اكران «ملكه» در سينماهاي تبريز با حضور تعدادي از عوامل اين فيلم و سيد احمد ميرعلايي ـ مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ـ اول مهر ماه ـ برگزار شد.

محمدعلی باشه‌آهنگر در اين برنامه كه در سالن سینما «ناجی» شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی «ملکه» ارجاعات سیاسی، دینی، اجتماعی دارد.

وی یکی از دلایل اکران زودهنگام فیلم سینمایی «ملکه» را کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان‌ شرقی دانست و ادامه داد: آن موقع که در منطقه آذربایجان شرقی زلزله شد از اینکه نتوانستم برای هموطنانم کاری بکنم، شرمنده بودم.

محمدعلی باشه‌آهنگردر بخش ديگري از سخنانش گفت: این فیلم یكی از گزینه‌های معرفی به اسكار است و یكی از شرایط معرفی فیلم به اسكار اكران حداقل یك هفته‌ای آن تا هشت مهرماه جاری بود بنابراين يكي از دلايي كه فيلم را در تبريز اكران كرديم،همين بود.

وی ادامه داد: برخی منتقدان یا داوران كه در مورد فیلم غیرمنصفانه حرف می‌زنند، یا جنگ را ندیده‌اند یا این فیلم را به درستی تماشا نكرده‌اند ولی آن را قضاوت می‌كنند.

وی افزود: برخی در بحث مفاهیم دینی عمیق نیستند و مفاهیم ظاهری دین را یدک می‌کشند و انتقادات دور از انصافی را وارد می‌کنند.

باشه‌آهنگر در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از عدم تبلیغات کافی در شهر تبریز برای فیلم «ملکه» که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اکران می‌شود ادامه داد: تیزر تبلیغاتی که خانم رخشان بنی اعتماد آنرا ساخته هنوز پخش نشده است و این دلیل اصلی استقبال ضعیف مردم تبریز در روز اول اکران این فیلم است.

وی یادآور شد: 100درصد هزینه حاصل از اکران این فیلم در تبریزبه زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، باشگاه تراکتورسازی در بازی «گهر» و تیمشان فروش بلیط نیم بها برای این فیلم را تقبل کرده است و همچنین واحدهای سیار پخش فیلم را در مناطق زلزله زده (به صورت رایگان) خواهیم داشت.

.

.

وی با بیان اینکه خط قرمز برای من رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس را خیلی دوست دارم حتی به آنهایی که از جنگ برگشتند و تغییر رویه در زندگی خود دادند به حرمت زمانی که در جنگ به برگشتن فکر نمی‌کردند احترام قائلم.


:

«ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند.


به گزارش ایسنا، مراسم آغاز اكران «ملكه» در سينماهاي تبريز با حضور تعدادي از عوامل اين فيلم و سيد احمد ميرعلايي ـ مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ـ اول مهر ماه ـ برگزار شد.

محمدعلی باشه‌آهنگر در اين برنامه كه در سالن سینما «ناجی» شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی «ملکه» ارجاعات سیاسی، دینی، اجتماعی دارد.

وی یکی از دلایل اکران زودهنگام فیلم سینمایی «ملکه» را کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان‌ شرقی دانست و ادامه داد: آن موقع که در منطقه آذربایجان شرقی زلزله شد از اینکه نتوانستم برای هموطنانم کاری بکنم، شرمنده بودم.

محمدعلی باشه‌آهنگردر بخش ديگري از سخنانش گفت: این فیلم یكی از گزینه‌های معرفی به اسكار است و یكی از شرایط معرفی فیلم به اسكار اكران حداقل یك هفته‌ای آن تا هشت مهرماه جاری بود بنابراين يكي از دلايي كه فيلم را در تبريز اكران كرديم،همين بود.

وی ادامه داد: برخی منتقدان یا داوران كه در مورد فیلم غیرمنصفانه حرف می‌زنند، یا جنگ را ندیده‌اند یا این فیلم را به درستی تماشا نكرده‌اند ولی آن را قضاوت می‌كنند.

وی افزود: برخی در بحث مفاهیم دینی عمیق نیستند و مفاهیم ظاهری دین را یدک می‌کشند و انتقادات دور از انصافی را وارد می‌کنند.

باشه‌آهنگر در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از عدم تبلیغات کافی در شهر تبریز برای فیلم «ملکه» که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اکران می‌شود ادامه داد: تیزر تبلیغاتی که خانم رخشان بنی اعتماد آنرا ساخته هنوز پخش نشده است و این دلیل اصلی استقبال ضعیف مردم تبریز در روز اول اکران این فیلم است.

وی یادآور شد: 100درصد هزینه حاصل از اکران این فیلم در تبریزبه زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، باشگاه تراکتورسازی در بازی «گهر» و تیمشان فروش بلیط نیم بها برای این فیلم را تقبل کرده است و همچنین واحدهای سیار پخش فیلم را در مناطق زلزله زده (به صورت رایگان) خواهیم داشت.

.

.

وی با بیان اینکه خط قرمز برای من رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس را خیلی دوست دارم حتی به آنهایی که از جنگ برگشتند و تغییر رویه در زندگی خود دادند به حرمت زمانی که در جنگ به برگشتن فکر نمی‌کردند احترام قائلم.


:

«ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند.


به گزارش ایسنا، مراسم آغاز اكران «ملكه» در سينماهاي تبريز با حضور تعدادي از عوامل اين فيلم و سيد احمد ميرعلايي ـ مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ـ اول مهر ماه ـ برگزار شد.

محمدعلی باشه‌آهنگر در اين برنامه كه در سالن سینما «ناجی» شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی «ملکه» ارجاعات سیاسی، دینی، اجتماعی دارد.

وی یکی از دلایل اکران زودهنگام فیلم سینمایی «ملکه» را کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان‌ شرقی دانست و ادامه داد: آن موقع که در منطقه آذربایجان شرقی زلزله شد از اینکه نتوانستم برای هموطنانم کاری بکنم، شرمنده بودم.

محمدعلی باشه‌آهنگردر بخش ديگري از سخنانش گفت: این فیلم یكی از گزینه‌های معرفی به اسكار است و یكی از شرایط معرفی فیلم به اسكار اكران حداقل یك هفته‌ای آن تا هشت مهرماه جاری بود بنابراين يكي از دلايي كه فيلم را در تبريز اكران كرديم،همين بود.

وی ادامه داد: برخی منتقدان یا داوران كه در مورد فیلم غیرمنصفانه حرف می‌زنند، یا جنگ را ندیده‌اند یا این فیلم را به درستی تماشا نكرده‌اند ولی آن را قضاوت می‌كنند.

وی افزود: برخی در بحث مفاهیم دینی عمیق نیستند و مفاهیم ظاهری دین را یدک می‌کشند و انتقادات دور از انصافی را وارد می‌کنند.

باشه‌آهنگر در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از عدم تبلیغات کافی در شهر تبریز برای فیلم «ملکه» که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اکران می‌شود ادامه داد: تیزر تبلیغاتی که خانم رخشان بنی اعتماد آنرا ساخته هنوز پخش نشده است و این دلیل اصلی استقبال ضعیف مردم تبریز در روز اول اکران این فیلم است.

وی یادآور شد: 100درصد هزینه حاصل از اکران این فیلم در تبریزبه زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، باشگاه تراکتورسازی در بازی «گهر» و تیمشان فروش بلیط نیم بها برای این فیلم را تقبل کرده است و همچنین واحدهای سیار پخش فیلم را در مناطق زلزله زده (به صورت رایگان) خواهیم داشت.

.

.

وی با بیان اینکه خط قرمز برای من رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس را خیلی دوست دارم حتی به آنهایی که از جنگ برگشتند و تغییر رویه در زندگی خود دادند به حرمت زمانی که در جنگ به برگشتن فکر نمی‌کردند احترام قائلم.


:

«ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند.


به گزارش ایسنا، مراسم آغاز اكران «ملكه» در سينماهاي تبريز با حضور تعدادي از عوامل اين فيلم و سيد احمد ميرعلايي ـ مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ـ اول مهر ماه ـ برگزار شد.

محمدعلی باشه‌آهنگر در اين برنامه كه در سالن سینما «ناجی» شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی «ملکه» ارجاعات سیاسی، دینی، اجتماعی دارد.

وی یکی از دلایل اکران زودهنگام فیلم سینمایی «ملکه» را کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان‌ شرقی دانست و ادامه داد: آن موقع که در منطقه آذربایجان شرقی زلزله شد از اینکه نتوانستم برای هموطنانم کاری بکنم، شرمنده بودم.

محمدعلی باشه‌آهنگردر بخش ديگري از سخنانش گفت: این فیلم یكی از گزینه‌های معرفی به اسكار است و یكی از شرایط معرفی فیلم به اسكار اكران حداقل یك هفته‌ای آن تا هشت مهرماه جاری بود بنابراين يكي از دلايي كه فيلم را در تبريز اكران كرديم،همين بود.

وی ادامه داد: برخی منتقدان یا داوران كه در مورد فیلم غیرمنصفانه حرف می‌زنند، یا جنگ را ندیده‌اند یا این فیلم را به درستی تماشا نكرده‌اند ولی آن را قضاوت می‌كنند.

وی افزود: برخی در بحث مفاهیم دینی عمیق نیستند و مفاهیم ظاهری دین را یدک می‌کشند و انتقادات دور از انصافی را وارد می‌کنند.

باشه‌آهنگر در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از عدم تبلیغات کافی در شهر تبریز برای فیلم «ملکه» که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اکران می‌شود ادامه داد: تیزر تبلیغاتی که خانم رخشان بنی اعتماد آنرا ساخته هنوز پخش نشده است و این دلیل اصلی استقبال ضعیف مردم تبریز در روز اول اکران این فیلم است.

وی یادآور شد: 100درصد هزینه حاصل از اکران این فیلم در تبریزبه زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، باشگاه تراکتورسازی در بازی «گهر» و تیمشان فروش بلیط نیم بها برای این فیلم را تقبل کرده است و همچنین واحدهای سیار پخش فیلم را در مناطق زلزله زده (به صورت رایگان) خواهیم داشت.

.

.

وی با بیان اینکه خط قرمز برای من رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس را خیلی دوست دارم حتی به آنهایی که از جنگ برگشتند و تغییر رویه در زندگی خود دادند به حرمت زمانی که در جنگ به برگشتن فکر نمی‌کردند احترام قائلم.


:

«ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند.


به گزارش ایسنا، مراسم آغاز اكران «ملكه» در سينماهاي تبريز با حضور تعدادي از عوامل اين فيلم و سيد احمد ميرعلايي ـ مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ـ اول مهر ماه ـ برگزار شد.

محمدعلی باشه‌آهنگر در اين برنامه كه در سالن سینما «ناجی» شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی «ملکه» ارجاعات سیاسی، دینی، اجتماعی دارد.

وی یکی از دلایل اکران زودهنگام فیلم سینمایی «ملکه» را کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان‌ شرقی دانست و ادامه داد: آن موقع که در منطقه آذربایجان شرقی زلزله شد از اینکه نتوانستم برای هموطنانم کاری بکنم، شرمنده بودم.

محمدعلی باشه‌آهنگردر بخش ديگري از سخنانش گفت: این فیلم یكی از گزینه‌های معرفی به اسكار است و یكی از شرایط معرفی فیلم به اسكار اكران حداقل یك هفته‌ای آن تا هشت مهرماه جاری بود بنابراين يكي از دلايي كه فيلم را در تبريز اكران كرديم،همين بود.

وی ادامه داد: برخی منتقدان یا داوران كه در مورد فیلم غیرمنصفانه حرف می‌زنند، یا جنگ را ندیده‌اند یا این فیلم را به درستی تماشا نكرده‌اند ولی آن را قضاوت می‌كنند.

وی افزود: برخی در بحث مفاهیم دینی عمیق نیستند و مفاهیم ظاهری دین را یدک می‌کشند و انتقادات دور از انصافی را وارد می‌کنند.

باشه‌آهنگر در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از عدم تبلیغات کافی در شهر تبریز برای فیلم «ملکه» که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اکران می‌شود ادامه داد: تیزر تبلیغاتی که خانم رخشان بنی اعتماد آنرا ساخته هنوز پخش نشده است و این دلیل اصلی استقبال ضعیف مردم تبریز در روز اول اکران این فیلم است.

وی یادآور شد: 100درصد هزینه حاصل از اکران این فیلم در تبریزبه زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، باشگاه تراکتورسازی در بازی «گهر» و تیمشان فروش بلیط نیم بها برای این فیلم را تقبل کرده است و همچنین واحدهای سیار پخش فیلم را در مناطق زلزله زده (به صورت رایگان) خواهیم داشت.

.

.

وی با بیان اینکه خط قرمز برای من رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس را خیلی دوست دارم حتی به آنهایی که از جنگ برگشتند و تغییر رویه در زندگی خود دادند به حرمت زمانی که در جنگ به برگشتن فکر نمی‌کردند احترام قائلم.


:

«ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند.


به گزارش ایسنا، مراسم آغاز اكران «ملكه» در سينماهاي تبريز با حضور تعدادي از عوامل اين فيلم و سيد احمد ميرعلايي ـ مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ـ اول مهر ماه ـ برگزار شد.

محمدعلی باشه‌آهنگر در اين برنامه كه در سالن سینما «ناجی» شهرستان تبریز برگزار شد، گفت: فیلم سینمایی «ملکه» ارجاعات سیاسی، دینی، اجتماعی دارد.

وی یکی از دلایل اکران زودهنگام فیلم سینمایی «ملکه» را کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان‌ شرقی دانست و ادامه داد: آن موقع که در منطقه آذربایجان شرقی زلزله شد از اینکه نتوانستم برای هموطنانم کاری بکنم، شرمنده بودم.

محمدعلی باشه‌آهنگردر بخش ديگري از سخنانش گفت: این فیلم یكی از گزینه‌های معرفی به اسكار است و یكی از شرایط معرفی فیلم به اسكار اكران حداقل یك هفته‌ای آن تا هشت مهرماه جاری بود بنابراين يكي از دلايي كه فيلم را در تبريز اكران كرديم،همين بود.

وی ادامه داد: برخی منتقدان یا داوران كه در مورد فیلم غیرمنصفانه حرف می‌زنند، یا جنگ را ندیده‌اند یا این فیلم را به درستی تماشا نكرده‌اند ولی آن را قضاوت می‌كنند.

وی افزود: برخی در بحث مفاهیم دینی عمیق نیستند و مفاهیم ظاهری دین را یدک می‌کشند و انتقادات دور از انصافی را وارد می‌کنند.

باشه‌آهنگر در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از عدم تبلیغات کافی در شهر تبریز برای فیلم «ملکه» که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اکران می‌شود ادامه داد: تیزر تبلیغاتی که خانم رخشان بنی اعتماد آنرا ساخته هنوز پخش نشده است و این دلیل اصلی استقبال ضعیف مردم تبریز در روز اول اکران این فیلم است.

وی یادآور شد: 100درصد هزینه حاصل از اکران این فیلم در تبریزبه زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، باشگاه تراکتورسازی در بازی «گهر» و تیمشان فروش بلیط نیم بها برای این فیلم را تقبل کرده است و همچنین واحدهای سیار پخش فیلم را در مناطق زلزله زده (به صورت رایگان) خواهیم داشت.

.

.

وی با بیان اینکه خط قرمز برای من رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند، ادامه داد: رزمندگان دوران دفاع مقدس را خیلی دوست دارم حتی به آنهایی که از جنگ برگشتند و تغییر رویه در زندگی خود دادند به حرمت زمانی که در جنگ به برگشتن فکر نمی‌کردند احترام قائلم.


مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» هم در سخناني گفت: «ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند

مينو فرشچي ـ فيلم‌نامه نويس ـ هم در سخناني گفت: فیلم «ملکه» ذهن و دل را درگیر می‌کند برای همین امیدوارم این فیلم به اسکار راه پیدا بکند تا مظلومیت جوانان این خطه در جنگی را که دنیا در مقابلش سکوت کرد با ایفای نقش جوانان این دوره به نمایش گذاشته شود

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» در مراسم آغاز اکران فیلم ملکه در آذربایجان شرقی گفت

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» هم در سخناني گفت: «ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند

مينو فرشچي ـ فيلم‌نامه نويس ـ هم در سخناني گفت: فیلم «ملکه» ذهن و دل را درگیر می‌کند برای همین امیدوارم این فیلم به اسکار راه پیدا بکند تا مظلومیت جوانان این خطه در جنگی را که دنیا در مقابلش سکوت کرد با ایفای نقش جوانان این دوره به نمایش گذاشته شود

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» در مراسم آغاز اکران فیلم ملکه در آذربایجان شرقی گفت

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» هم در سخناني گفت: «ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند

مينو فرشچي ـ فيلم‌نامه نويس ـ هم در سخناني گفت: فیلم «ملکه» ذهن و دل را درگیر می‌کند برای همین امیدوارم این فیلم به اسکار راه پیدا بکند تا مظلومیت جوانان این خطه در جنگی را که دنیا در مقابلش سکوت کرد با ایفای نقش جوانان این دوره به نمایش گذاشته شود

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» در مراسم آغاز اکران فیلم ملکه در آذربایجان شرقی گفت

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» هم در سخناني گفت: «ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند

مينو فرشچي ـ فيلم‌نامه نويس ـ هم در سخناني گفت: فیلم «ملکه» ذهن و دل را درگیر می‌کند برای همین امیدوارم این فیلم به اسکار راه پیدا بکند تا مظلومیت جوانان این خطه در جنگی را که دنیا در مقابلش سکوت کرد با ایفای نقش جوانان این دوره به نمایش گذاشته شود

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» در مراسم آغاز اکران فیلم ملکه در آذربایجان شرقی گفت

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» هم در سخناني گفت: «ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند

مينو فرشچي ـ فيلم‌نامه نويس ـ هم در سخناني گفت: فیلم «ملکه» ذهن و دل را درگیر می‌کند برای همین امیدوارم این فیلم به اسکار راه پیدا بکند تا مظلومیت جوانان این خطه در جنگی را که دنیا در مقابلش سکوت کرد با ایفای نقش جوانان این دوره به نمایش گذاشته شود

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» در مراسم آغاز اکران فیلم ملکه در آذربایجان شرقی گفت

مصطفی زمانی بازیگر فيلم «ملكه» هم در سخناني گفت: «ملکه» سئوال امروز نسل ما از جنگ و بچه‌های جنگ است و اینکه نسل کنونی چگونه می‌تواند رزمندگان 14-15 ساله زمان جنگ را درک کند

مينو فرشچي ـ فيلم‌نامه نويس ـ هم در سخناني گفت: فیلم «ملکه» ذهن و دل را درگیر می‌کند برای همین امیدوارم این فیلم به اسکار راه پیدا بکند تا مظلومیت جوانان این خطه در جنگی را که دنیا در مقابلش سکوت کرد با ایفای نقش جوانان این دوره به نمایش گذاشته شود

 

«

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]