مجری:چرا؟
اقای پورشریف :چه میدونم هنرمندهمیشه کارای دیگه داره،
مجری:نه بالاخره الان اکران فیلم شمادر سینمای مطبوعات وفضایی که ادم های رسانه ای اومدن دیدن وطبعا مصطفی زمانی هم که حتما ازاین فضا استقبال میکنه.اقای پور شریف: اقای مصطفی خان زمانی شما فیلم رو بااهالی مطبوعات دیدید حالا قصه چی بود شما فکرمیکنید رسانه ای ها توجه کردند؟ فضارو چگونه دیدید؟

ببینید من به صورت کلی بهتون بگم اینه که احساس میکنم فیلم برای من یه جوری بود که منتقد نه میتونست حمله کنه نه میتونست بگه بده من باهمچین چیزی برخورد کردم من همیشه صراحت لهجه داشتم خیلی موقع هاهم یقه ی خودمو گرفت ولی واقعیتش اینکه باهمچین فضایی مواجه شدم که فیلم خوش ساخت بود ولی معضل اصلی فیلم که منتقدین مطرح کردن ودائما میگفتن خط قصه بود وهمین چیزی که مختص این فیلم نیست واقعا دارن انگشت شمارمیشن فیلمهای دارای قصه که ماداریم کار میکنیم مثل فیلمنامه هایی که برای مامیاد و مامیخونیم مشکل اصلی منتقدین به نظر من با داستانگویی فیلم بودشمانمیتونید از بازی ها بگید بده از سکانسها بگید بده ولی احساس میکنید که یه جاش میلنگه واون به نظر من برمیگرده به داستان ونوع داستانگویی رامتین لوافی پوربه نظر من اون هرداستانی رو از دریچه ی خیلی رِئال میبینه مثلا مااگراقای پور شریف یادشون باشه ده پانزده روز اول خیلی کلنجاررفیتیم خیلی درحدی که دعوا و کاربالابگیره چون باید پای فیلم و کار وایستیم بعد به این نتیجه رسیدم که خب روایتگره دوست داره که بیشترروایت کنه دنبال عمق موضوع نیست که مثلا یک مونولوگی رو بگیم درداورباشه اشک بریزیم سکانسی خلق بشه نه بیشتر دوست داره خیلی رئال رد بشه و به قصش بپردازه من فکرمیکنم مشکل منتقدین بیشتر داستان فیلم بود.

مصطفی زمانی :

اقای پور شریف :شب شما بخیر شب رادیویی شنوندگان هم بخیرمن اولین باره که رادیو ایرانم واین تجربه رو میکنم البته ما مصطفی رو بایدبه زور میاوردیم ،

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]