مليحه پژمان
«مصطفي زماني» بازيگر تازه وارد عرصه هنري کشورمان است که بي گمان با چهره و ايفاي نقش او در سريال يوسف پيامبر(ع) آشنا هستيد.

«زماني» دانش آموخته رشته مديريت صنعتي است اما گويا دنياي پر هياهوي بازيگري به او اجازه نمي دهد شغل آينده اش را در رشته تحصيلي اش ادامه دهد. به هر حال با توجه به نقش پر هياهوي يوزارسيف يا همان يوسف پيامبر، اين روزها «زماني» مجبور است فيلمنامه هاي بسياري را مرور کند تا سرانجام يکي از آنها را براي کار قبول کند. هر چند او در حال حاضر فيلمي به تهيه کنندگي علي معلم را تمام کرده، ولي باز هم به کارهاي جديد فکر مي کند. مدتي است که از اتمام سريال يوسف(ع) مي گذرد؛ براي يک گپ دوستانه با اين بازيگر جوان تماس مي گيرم تا از چند و چون کارهاي تازه اش بيشتر بدانم.
ضمن احوالپرسي از اوضاع و احوال کار مي پرسم که با مکثي کوتاه مي گويد: سريال يوسف(ع) تمام شده و من هم از آن سريال و آن فضاي کاري مدتهاست فاصله گرفته ام، ولي هنوز هم به پرسشهاي کليشه اي بسياري از جرايد پاسخ مي دهم.
مي پرسم چرا کليشه اي؟ و او مي گويد: هنوز هم برخي تماس مي گيرند و از شرايط کار در پروژه يوسف(ع) مي پرسند. آخر آن سريال تمام شده و من هم تصميم ندارم تا انتهاي عمر به نقش يوسف فکر کنم. هر چند يوسف پيامبر(ع) به عنوان اولين تجربه ام در دنياي بازيگري به موفقيت هايم اضافه کرد، اما دوست دارم مخاطبان اين واقعيت را قبول کنند که آن هم يک نقش بوده و قرار نيست که بازيگر در يک قالب بماند.
مي پرسم مگر محبوبيت و شهرت را دوست نداريد که با تأکيد مي گويد: اين که بازيگر در يک نقش به شهرت و محبوبيت برسد، ملاک نيست، بلکه بايد تجربه هاي ديگري را هم در کارنامه اش رقم بزند و مورد محک ديگران قرار بگيرد. سريال يوسف پيامبر(ع) فراز و فرودهاي بسياري داشت و بسياري از منتقدان ايرادهايي را بر آن وارد مي دانستند.از «زماني» درباره اين انتقادها مي پرسم که مي گويد: به هر حال آن هم يک تجربه جديد بود. قبول کنيم که کارهاي تاريخي جسارت ويژه اي مي خواهد... به نظرم آقاي سلحشور اين جسارت را داشت و اين سريال را با وجود همه مشکلات به تصوير کشيد البته هر کاري نقايص و محاسني دارد و درست نيست که فقط نقص ها را ببينيم.
مي پرسم از اين پس ترجيح مي دهد در تلويزيون نقش آفريني کند يا سينما که مي گويد: معلوم نيست، هر جايي که نقش مورد علاقه ام را پيشنهاد کنند، هر کدام از اين دو مقوله جايگاه ويژه اي دارند. تلويزيون با مخاطبان بسيارش و سينما با مخاطبان خاص خودش. اما تايم نمايش فيلم در سينما بهتر است، ولي در تلويزيون ممکن است برخي مخاطبان يک قسمت سريال را نتوانند دنبال کنند.
مي پرسم در سينما دنبال نقش متفاوت تري از يوسف مي گرديد؟ و زماني مي گويد: بله! قطعاً نمي خواهم يوسف را تکرار کنم بايد نقش متفاوتي داشته باشم. در ضمن از آنجا که مخاطب من را با اين نقش مثبت و متفاوت ديده، تا مدتها بايد در نقش هايي ظاهر شوم که از جنبه هاي منفي دور باشند.
يعني نمي خواهيد نقشهاي منفي را تجربه کنيد؟
- چرا، به هر حال آن هم يک نوع شخصيت است، ولي فعلاً در انتخاب نقشهايم خيلي حساسيت دارم و بيشتر به خاطر نگاه مخاطب است. مصطفي زماني در ابتداي راه بازيگري است از او مي پرسم در بازيگري به دنبال چه چيزهايي است؟ وي در اين مورد مي گويد: به دنبال ماندگاري، زيرا عقيده دارم شهرت، اتفاق کاذبي است که به مرور زمان از بين مي رود و آنچه تأثير هميشگي دارد، ماندگاري است.در اين شرايط حتي اگر دير به دير هم کار کني، براي مخاطب هميشه ماندگاري.
- و اين روزها مشغول چه کاري هستيد؟ گويا نقش تازه اي را تجربه کرده ايد، درست است؟
- بله! به تازگي کارم با فيلم «آل» به تهيه کنندگي علي معلم و کارگرداني بهرام بهراميان تمام شده که براي فيلمبرداري آن نزديک دو ماه در ارمنستان بوديم. من در اين فيلم سينمايي نقش مرد جواني را بازي مي کنم که براي کاري به همراه همسرش به ايروان رفته اند و با حوادث خاصي رو به رو مي شوند. مي پرسم از اين نقش تازه رضايت دارد که مي گويد: فعلاً در اين مورد چيزي نمي گويم و قضاوت را به مخاطبان مي سپارم. به هر حال باز هم برايم کسب تجربه بود، آن هم کار کردن در کنار يک گروه حرفه اي.