آقای سلحشور گفتند: کسی که برای اولین بار پای در عرصه ی بازیگری و اللخصوص این نقش می گذارد،حاضر است حتی رایگان بازی کند و آقای زمانی هم دستمزدی نخواست ولی ما کمی دستمزد به او می دادیم،ولی در اصل ایشان رایگان بازی کردند

به نقل از خانواده سبز و بنابر حرف های آقای سلحشور،خیلی از مسائل روشن می شود ، ایشان گفته اند:باید فردی را برای نقش انتخاب می کردم که وقتی پیش خدا رفتم،به من پس گردنی نزند که تو برای من کار میکنی یا برای خودت فیلم می سازی؟من تلاش کردم افرادی را انتخاب کنم که دست کم اگر پیشانی آنان به مهر آشنا نیست،اهل فساد هم نباشند و چهره آنان با نقش تناسب داشته باشد.من در انتخاب «مصطفی زمانی» اشتباه نکردم

 

 

آقای سلحشور: به جز انتخاب نقش حضرت یوسف دیکتاتوری در کار نبود؛اصرار داشتم که بازیگر نقش یوسف و زلیخا چهره بکری داشته باشند و در مورد یوسف اینگونه شد

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]